19 avgusta, 2019
 • 0 views
 • By e-mobilni

Napačna trditev! Za vožnjo po isti razdalji električno vozilo potrebuje 3-krat manj energije kot običajno vozilo z motorjem z notranjim izgorevanjem, z drugimi besedami, električni avtomobili vozijo trikrat dlje kot avtomobil na bencin z enako količino porabljene energije.

 1. Pri energetski analizi “well to wheel” bencinski avtomobili zahtevajo naslednje korake:
 • Prečiščenje surove nafte v bencin
 • Dostava
 • Motor pretvori bencin v mehansko energijo
 • Celotna učinkovitost tega procesa je približno 18-19%.

2.  Faze, povezane z električnimi vozili, pa vključujejo:

 • Proizvodnjo električne energije
 • Prenos prek omrežja
 • Preoblikovanje električne energije, shranjene v baterijah, s pomočjo motorja v mehansko
 • V tem primeru se skupna učinkovitost dvigne na približno 52%.

Električna mobilnost z večjo energetsko učinkovitostjo in prihranki prispeva k doseganju ciljev za zmanjšanje emisij iz Pariškega sporazuma (COP21),  21-te konference med podpisnicami “United Nations Framework Convention on Climate Change”, na kateri so bile sprejete nacionalne obveznosti na področju energetske učinkovitosti in zmanjšanja emisij.

Konkretni podatki in izračuni za državo Italija:

Glede na študijo objavljeno s strani: Milan Polytechnic z naslovom “Apriamo la strada al trasporto elettrico nazionale” se navaja: Če upoštevamo scenarij 1.000.000 električnih vozil, bi povečanje porabe električne energije v državi znašalo le 0,3%. To številko lahko dobimo, če upoštevamo povprečno porabo 0,15 kWh / km za popolnoma električni avtomobil in 0,25 kWh / km za Plug in Hybrid vozilo, s povprečno letno razdaljo 10.000 km na leto za vse električne avtomobile in 5000 km na leto za Plug in Hybrid vozila s 50% polnjenja na javnih polnilnih postajah. Glede na te predpostavke bi bila dodatna poraba za milijon električnih vozil vsako leto enaka 1,3 TWh.