19 avgusta, 2019
  • 0 views
  • By e-mobilni

Kombinacija fotovoltaike in ostalih obnovljivih oziroma recimo čistih virov za pridobivanje energije z električnimi avtomobili, je s stališča zelene-čiste energije dobrodošla, oziroma lahko rečemo, da sta pridobivanje in odjem oz. poraba  komplementarni.

Res pa je, da ima vsaka država, več ali manj, svoj način, pravila, za tako imenovano samooskrbo z električno energijo. V Sloveniji je uveljavljen tako imenovan “netmetering” mehanizem, ki ima svoje dobre in slabe lastnosti. Lastniki mikro naprav za pridobivanje elektrike- sončnih elektrarn,  to že poznajo, tisti,  ki pa se za to odločate pa svetujemo, da se o tem dobro posvetujete s strokovnjakom pri podjetjih, ki take rešitve implementirajo. Kar nekaj naših partnerjev se ukvarja s tovrstnimi storitvami, zato lahko to uredimo tudi pri nas.

V grobem lahko rečemo, da glede na to da lahko proizvedete z solidno fotovoltaično- sončno elektrarno več elektrike, kot jo v gospodinjstvu porabite, potem je kombinacija z električnim avtomobilom, ki bo eden večjih porabnikov tega vira, za vas dolgoročno cenejša in bolj čista rešitev. Za več informacij nas kontaktirajte.