19 avgusta, 2019
  • 0 views
  • By e-mobilni

Koliko električni avtomobili onesnažujejo? Veliko je bilo že napisanega na to temo, globalno lahko zadevo predstavimo takole: Že danes imajo električni avtomobili boljše okoljske učinke kot vse alternative na trgu tako glede emisij CO2 kot tudi drugih škodljivih emisij.  Je edina tehnologija, ki ne izloča lokalnega dušikovega oksida (NOx) in drobnih prašnih delcev (PM ) med vožnjo.

Poleg tega bo za električno energijo, proizvedeno brez CO2 v prihodnosti, (carbon free power generation)  električen prometni sistem trajnosten in brez emisij CO2.

Na primeru Italije:

če upoštevamo trenutne zmogljivosti za proizvodnjo električne energije v Italiji (v kateri obnovljivi viri energije prispevajo 33% celotne proizvodnje električne energije), se ocenjuje, da so emisije električnega vozila po analizi “from well to wheel” približno 70% manjše od emisij vozil, ki vozijo na bencin, in približno polovico  manjše kot pri vozilih , ki vozijo na metan.

Po scenariju za katerega se pričakuje da se bo uresničil do leta 2050, naj bi proizvodnja električne energije postala ogljika prosta- carbon free, pa lahko rečemo, da bodo emisije CO2 za električne avtomobile, po analizi “from well to wheel”) nične oziroma zelo blizu te številke.

Električna vozila prinašajo izboljšanje kakovosti zraka. To zlasti v velikih mestih omogoča zmanjšanje neposrednega vpliva na zdravje ljudi, kar ima za posledico nižje stroške zdravstva in zdravstvenega varstva.

Ne smemo pa pozabiti tudi na drugo vrsto onesnaževanja: prometni hrup, s katerimi moramo živeti vsak dan. Električni avtomobili so tihi in njihova uporaba omogoča bistveno izboljšanje kakovosti življenja ljudi.