16 septembra, 2017
  • 0 views
  • By erpium

Vse naše domače JuiceBox polnilne postaje omogočajo nadzor polnjenja električnega vozila kot tudi upravljanje preko brezplačne oblačne aplikacije JuiceNet ali JuicePass, ki sta na voljo za iOS in za Android ali pa preko spletnega brskalnika na vašem domačem računalniku.

JuiceNet in JuicePass ata  aplikaciji, ki sta  funkcijsko bogati, enostavni in prijazni uporabniku.