16 septembra, 2017
  • 0 views
  • By erpium

Polnilnica večstanovanjskega objekta. To bi lahko opisali kot precejšen organizacijski izziv, namreč poleg samih izvedbenih stroškov so tu potrebna tudi soglasja etažnih lastnikov., vprašanja so tudi ali so parkirna mesta lastniška ali so skupna itd.

V vsakem primeru se je treba posvetovati z upravnikom objekta in posledično z etažnimi lastniki, doseči dogovor tako o stroških izvedbe, kot tudi o delitvi stroškov za električno energijo.

Glede na to, da se bo število električnih avtomobilov v prihodnosti povečalo, torej posledično bodo kmalu več kot eden ali dva električna avtomobila na večstanovanjski objekt, bi bilo pametno da se že pri projektu gradnje takih objektov načrtuje polnilnica večstanovanjskega objekta oziroma polnilna mesta in s tem povezane storitve odjema.