16 septembra, 2017
  • 0 views
  • By erpium

Soglasje za polnilne postaje:

Za postavitev hišne polnilne postaje ni potrebno pridobiti nobenih soglasij, saj se te postaje priključujejo direktno na obstoječe hišno omrežje odjemalca. Zakon o gradnji objektov za enostavne objekte, v kar so razvrščene tudi polnilne postaje, ne zahteva gradbenega in uporabnega dovoljenja.