Kaj je potrebno upoštevati in pripraviti pred namestitvijo komercialnih polnilnih postaj za električna vozila

Priprava za komercialne polnilne postaje

Priprava za komercialne polnilne postaje za električna vozila je skupek navodil za montažerja/upravnika/lastnika komercialnih polnilnih postaj. V nadaljevanju smo zbrali nekaj osnovnih stvari na katere je treba biti pozoren pri odločitvi za postavitev komercialne polnilne postaje za električna vozila

Iz zasebnega podjetniškega stališča je odločitev za postavitev komercialne polnilne postaje odlična poslovna priložnost in močno marketinško orodje, saj lahko polnilna postaja ustvari več različnih tokov prihodkov:

 • plačevanje pristojbin za uporabo električne energije
 • naročnine za uporabo polnilnih postaj- različni poslovni modeli
 • oglaševanje na kraju samem – prodajte/ oddajte oglaševalski prostor na vaši polnilni postaji
 • privabljanje novih kupcev-strank z Električnimi vozili
 • dvigovanje vrednosti nepremičnine in zato lahko recimo oddate več poslovnih prostorov, za višjo vrednost
 • lažje zadržite dobre zaposlene
 • postavitev polnilnic za polnjenje vozil za lastno uporabo za svoj vozni park električnih vozil, kot tudi za komercialno rabo za druga neslužbena vozila
 • Dovoljenja in soglasja

  Dovoljenja in soglasja

  Za postavitev javne polnilne postaje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ker se polnilnica smatra kot enostavni objekt ( Po zakonu o graditvi objektov). Priporočljivo je pridobiti lokacijsko informacijo in če površina ni v vaši lasti, potem je potrebno pridobiti služnostno stavbno ali lastninsko pravico
 • Dovoljenje za parkiranje vozil

  Dovoljenje za parkiranje vozil

  Na mestih, kjer bodo parkirana vozila v času polnjenja, mora biti dovoljeno parkiranje. Dovoljenje mora izdati lastnik ali upravljavec te površine. Mesta za polnjenje vozil morajo biti ustrezno označena s simbolom za polnjenje vozil na tleh in s prometnim znakom da je parkiranje dovoljeno samo za električna vozila
enel Juicepole komercialna postaja
 • Priključna točka na električno omrežje

  Priključna točka na električno omrežje

  Polnilno postajo se priklopi na obstoječe ali novo izvedeno nizkonapetostno električno omrežje, kar lahko izvede vsak pooblaščeni elektro inštalater. Kakšne kable uporabiti, priklop po shemi za priključitev, ozemljitev, predtokovne, FID in prenapetostne zaščite itd..
 • Priprava mikro lokacije

  Priprava mikro lokacije

  Za postavitev polnilne postaje je potrebno zagotoviti ustrezen prostor. Odvisno od tipa izbrane polnilne postaje pripraviti v projektu velikost gradbene jame, temelja ali dimenzije podlage. Potek in tip priključnih kablov ( električnih in komunikacijskih)
Naročite ogled in svetovanje na vaši lokaciji

Naročite ogled in svetovanje na vaši lokaciji

 • Optimalna izbira polnilne postaje za vas
 • Svetovanje o sami lokaciji polnilne postaje
 • Svetovanje za pripravo priključne točke
 • Svetovanje glede poslovnega modela trženja

Pogosta vprašanja

Kako je polnilnica zaščitena pred strelo oziroma prenapetostjo?

Polnilne postaje same po sebi nimajo vgrajenih posebnih prenapetostnih zaščit. Za zaščito pred strelo oziroma induktivnem udaru priporočamo vgradnjo posebnih prenapetostnih zaščit na dovodu torej na priključnem mestu, ki bo zaščitila polnilnico in posledično tudi avtomobil pred napetostnimi sunki in ostalimi motnjami iz električnega omrežja. Priporočamo, da se ob nevihtah avtomobil ne polni, enako kot recimo doma izključimo druge naprave iz električnega omrežja v takih situacijah.

Ali je možno oziroma kako lahko nekdo postavi polnilnico v skupni garaži večstanovanjskega objekta?

Polnilnica večstanovanjskega objekta. To bi lahko opisali kot precejšen organizacijski izziv, namreč poleg samih izvedbenih stroškov so tu potrebna tudi soglasja etažnih lastnikov., vprašanja so tudi ali so parkirna mesta lastniška ali so skupna itd.

V vsakem primeru se je treba posvetovati z upravnikom objekta in posledično z etažnimi lastniki, doseči dogovor tako o stroških izvedbe, kot tudi o delitvi stroškov za električno energijo.

Glede na to, da se bo število električnih avtomobilov v prihodnosti povečalo, torej posledično bodo kmalu več kot eden ali dva električna avtomobila na večstanovanjski objekt, bi bilo pametno da se že pri projektu gradnje takih objektov načrtuje polnilnica večstanovanjskega objekta oziroma polnilna mesta in s tem povezane storitve odjema.

Kako se lahko zasebno podjetje vključi na trg električne mobilnosti?

Vsako zasebno podjetje, ki je zainteresirano za ponudbo storitev električnega polnjenja zase in seveda svojim strankam, se lahko obrne na nas. V sodelovanju z našimi partnerji lahko zagotovimo samo polnilne postaje ali paket, vključno s storitvami upravljanja in vzdrževanja. Če ste zainteresirani za vstop v svet Električne mobilnosti, nas pokličite ali pa nam pišite.

Da bi prispevali k spremembam in zmanjšali stroške upravljanja, se lahko kot podjetje odločite spremeniti svoj vozni park iz avtomobilov z notranjim izgorevanjem z električnimi avtomobili.